Lieve mensen,

Wij zijn Arlette, Dennis en Steef en willen u graag informeren over belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, zodat u beter begrijpt wat er op dit moment aan de hand is. Zelf zijn we, ieder van ons afzonderlijk op het pad van deze informatie terecht gekomen, totdat we elkaar een aantal maanden geleden vonden en na uitwisseling tot de ontdekking kwamen dat we hetzelfde beeld kregen van de situatie op aarde. Alle drie hebben we al langer het gevoel dat er iets groots staat te gebeuren en dat blijkt ook werkelijk zo te zijn. Het gaat om een grote stap in de geschiedenis van de mensheid en komt het welzijn van alle volkeren op aarde ten goede. 
Naast dat we u wijsheid gunnen bij het lezen van het onderstaande document, hebben we ook compassie met wat u doormaakt bij het lezen van de informatie. We willen daarom graag vragen beantwoorden die u heeft. Geeft u een reactie op het tweede tabblad en wij nemen contact op. We zijn u graag van dienst.
 
Veel liefde,
 
Arlette, Dennis en Steef
Wat is er in ‘s-hemelsnaam in de wereld aan de hand?
Het pad naar vreugdevolle vrijheid


Wat is er toch aan de hand?
Als wij, zoals u, op dit moment niet zouden weten wat de werkelijkheid is waar we naar kijken in het nieuws zouden we heel erg ongerust worden.
Het is toch shockerend om te zien dat duizenden mensen, sommige bekend, vele onbekend, leiders, bestuurders, captains of Industry van grote multinationals, maar ook hooggeachte bekenden worden opgepakt en gevangen gezet. De wereld lijkt in complete chaos weg te zakken. Is de wereld gek geworden? Glijden we af naar wereldtirannie? Is er sprake van een wereldwijde militaire coup of is de derde wereldoorlog begonnen?


Klopt hier iets niet?
Wij hadden al langere tijd het gevoel dat er in de wereld iets niet helemaal klopt. Alsof de werkelijkheid helemaal uit balans is. Een paar voorbeelden:
  • de Nederlandse staat kocht de ABN Amro voor 32 miljard. Nu moet ze bezuinigen voor 18 miljard. Waarom moest deze bank gered worden, gaan vele kleinere bedrijven failliet en moeten wij nu extra btw gaan betalen? Waarom verkoopt ze de bank niet weer? Waarom komt de Nederlandse staat op voor een bank en niet voor haar burgers?
  • waarom moet ik als ik een huis koop de hypotheekschuld drie keer betalen als een bank feitelijk een service-instelling zou moeten zijn?
  • waarom keerden bankiers zichzelf in een crisisjaar wereldwijd 144 miljard aan bonussen uit?
  • waarom wordt het acceptabel gevonden dat 50% van de Spaanse jongeren werkeloos is?
  • waarom schommelt de prijs van ruwe olie behoorlijk terwijl de prijs van benzine alleen maar omhoog lijkt te willen gaan?
  • waarom at de Franse ex-president Sarkozy elke dag voor 10.000 euro en bezit hij 105 auto’s terwijl een boer in de kurkdroge Chinese provincie Gansu zijn invalide vrouw en de dochters van zijn omgekomen zoon moet onderhouden met een jaarinkomen van 2 euro?
  • waarom wordt honger niet de wereld uit geholpen terwijl er zoveel miljardairs zijn die hun geld nooit op kunnen maken?
  • waarom wordt het acceptabel gevonden dat Aids medicijnen te duur zijn voor Afrikanen?
We gingen ieder onafhankelijk via internet op zoek. Wat we gaandeweg ontdekten was ronduit onthutsend.
Eerst vonden we het allemaal onzin wat we lazen en zagen, complottheorieën van mensen die ontevreden waren over hun omstandigheden, ras doemdenkers. Vol ongeloof meenden we dat het zo erg toch niet kon zijn. Totdat de verschillende verhalen van verschillende bronnen zich aan elkaar begonnen te rijgen tot een alomvattend, samenhangend zeer somber beeld. We vonden steeds maar meer. Het kon dus nog veel erger. Ons beeld van de werkelijkheid op Aarde veranderde ingrijpend. We werden er letterlijk misselijk van.
Tegelijkertijd ontdekten we tot onze grote opluchting dat er zich ook een positieve verandering aan het ontwikkelen is. De arrestaties die u nu ziet hebben daar een direct verband mee.
(a december 14th 2012 update from Neil Keenan)

Uw eigen mening telt
Het verhaal dat we vertellen is vaak weggezet als complottheorie. En dat is deels waar. Het gaat om een complot omdat er zich ook werkelijk iets heeft afgespeeld, zonder dat zo'n 99% van de mensheid dat heeft doorgehad. Maar het is van het grootste belang dat u óns niet gelooft maar zelf op internet op zoek gaat naar de geloofwaardigheid van wat wij te melden hebben. U kunt daarbij gebruik te maken van de namen en links die wij hier aangeven (Helaas is veel in het Engels) maar misschien kunt u nog beter helemaal zelf uw eigen onderzoek doen. Het is aan u zelf om een oordeel te vormen. Gebruik hierbij uw intuïtie en gevoel, het kompas van ons bestaan. Een waarschuwing is wel op zijn plaats! Niet alle links die wij u geven zijn erg plezierig om tot u te nemen. Als u bekend bent met de film "Matrix" zou u het kunnen vergelijken met het kiezen van de Rode Pil. Sommige links geven een schokkend en confronterend beeld. Gelukkig beschrijven deze ‘zware’ links een situatie die niet meer zal bestaan.


Het beeld dat wij hebben na uitgebreide bestudering
De ‘democratische’ regeringen die wij in de wereld kennen zijn volgens ons niet degenen die de wereld in werkelijkheid besturen. De werkelijke macht is in handen van een groep families die zichzelf de “Illuminati”, “de verlichten” noemen omdat ze van mening zijn dat ze door hun God, Lucifer, zijn uitverkoren om de mensheid te leiden en alleenrecht hebben op alle vruchten die onze aarde en ons zonnestelsel te bieden hebben. Met minachting kijken zij naar gewone mensen zoals wij.
Deze groep, ook wel aangeduid met “dark Cabal” of “Khazars” is georganiseerd in talrijke geheime of gesloten genootschappen en in (wereld)organisaties met een schijnbaar onbeduidend of wereld-bevorderend oogmerk.(1)


Nieuwe Wereld Orde
Het doel van deze Cabal is door het scheppen van een Nieuwe Wereld Orde (2 ,3) de mensheid te onderwerpen en te decimeren tot een groep van een gemakkelijk beheersbare grootte (4,5). Als privé-eigenaren van de Federal Reserve Bank (Fed) van Amerika, van toonaangevende banken als JP Morgan Chase & Co, van Bank of America, Citigroup, Barclays Bank, Merrill Lynch, UBS, Bank of New York, Goldman Sachs, The Royal Bank of Scotland, Crédit Lyonnais, de Deutsche Bank en nog vele, vele andere banken in bijna alle landen op de wereld hebben ze (onder andere) doelbewust aangestuurd op de economische crisis waarin wij verkeren en hebben ze letterlijk de rijkdommen van de mensheid gestolen (6). Door mensen arm te maken of failliet krijg je ze immers gemakkelijk onder controle. Omdat ze eigenaar zijn van de 147 machtigste bedrijven die op hun beurt weer eigenaar zijn van de 1318 meest toonaangevende en invloedrijke bedrijven in de wereld kunnen ze beschikken over bijna alle rijkdom van de wereld. Tenminste 80% van alles wat wij moeten betalen komt uiteindelijk bij deze mensen terecht (7). Zoals de beweging Occupy Wallstreet al aangeeft bezit 1% van de bevolking letterlijk bijna alles op aarde. De overvloed die moeder Aarde ons biedt wordt niet rechtvaardig verdeeld. De machtscentra van deze groep bevinden zich in Washington DC (de militaire macht), de City of London (de financiële macht) en het Vaticaan (8) (de religieuze macht). (In deze gebieden gelden speciale regels ten aanzien van vrijheid, plichten en bijvoorbeeld belastingen.) (9)


Hoe ver is de Nieuwe Wereld Orde gevorderd?
Om de Nieuwe Wereld Orde te bewerkstelligen zijn de Cabalisten eigenaar van álle toonaangevende financiële instellingen en verzekeringsbedrijven, technologie-bedrijven, militaire industrieën, farmaceutische bedrijven, mediabedrijven, grote industrieën en grondstof-leveranciers en -verwerkers en inlichtingendiensten. Zij dicteren de wetgeving, wat wij leren en mogen weten, wat wij in de media te horen en zien krijgen (10, 11), wat we moeten betalen, wat we eten en drinken (12), hoe gezond wij zijn (13) en welke ziektes je kunt krijgen (14,15,16), welke muziek (17) en welke films we te zien krijgen, hoe we letterlijk beïnvloed en gestuurd worden (18), over welke technologieën we mogen beschikken, hoe de (milieu)conditie van onze aarde en onze atmosfeer (19) is en zelfs waar conflicten en oorlogen ontstaan (20). Al en al bepalen ze geheel het beeld dat wij van de werkelijkheid krijgen (21, 22, 23). Deze Cabal is een wereldwijde criminele organisatie. Ze beheerst dus onze voedselketen (zaad, voedselindustrie), ons onderwijs, de wereldpolitiek, de wereldeconomie (24), het milieu op de aarde, wereldreligie's en de wereldmedia. Het feit dat de Cabal zo'n grote invloed heeft op ons leven zorgde (ja, u leest het goed; het is verleden tijd) voor oorlog, hongersnood, (natuur)rampen, discriminatie, gezondheidsproblemen, vervuiling van de planeet en groot persoonlijk drama en ongeluk.


De strategie en handelswijze voor een Nieuwe Wereld Orde
Over de manier waarop deze mensen te werk zijn gegaan zijn vele, vaak duistere verhalen (25), vaak afgedaan als complottheorieën mede omdat ze soms maar nauwelijks te bevatten of te geloven zijn. De strategie was gebaseerd op het creëren van misinformatie, het beïnvloeden van de publieke opinie (26), bedreigingen, chantage en vooral het zaaien van angst; “Verdeel en heers”. Ook zijn er manifesten gemaakt, ondertekend door alle landen, die op het oog goede bedoelingen hebben maar in werkelijkheid een ander doel hebben zoals "Agenda 21". De mate waarin zij geslaagd zijn de wereld in hun greep te houden zal uw voorstellingsvermogen zacht gezegd ver te buiten gaan.


Dit kan nooit de bedoeling zijn!
Als u de links heeft gevolgd uit onze voetnoten en u gelooft wat u gepresenteerd is zult u met ons eens zijn dat er nodig wat moest gebeuren. Aan het einde van de jaren 70 ontstond onder andere in de Verenigde Staten een beweging, van hoge militairen en delen van geheime diensten die zagen dat de vrijheid van mensen steeds verder beperkt werd. Zij vroegen zich af waarom bepaalde oorlogen gevoerd werden, waarom zij hun militaire plicht geweld aan moesten doen door burgers aan te vallen en gevangen te nemen, waarom zij moesten vechten in andere landen, waarom de technologieën die de mensheid al sinds de 50‘er jaren van goedwillende buitenaardse wezens heeft gekregen niet bekend en beschikbaar werden gemaakt (27). Waarom de vele ontmoetingen met deze buitenaardsen (al met president Eisenhower) en alle UFO meldingen stelselmatig werden ontkend (28, 29, 30). Zij ontdekten de ware bedoelingen en methodes (31) van de Cabal en begonnen met het maken van een plan. Gezien het geheime karakter van de verschillende genootschappen van de Cabal en de enorme hoeveelheid mensen die al of niet gedwongen medestanders waren en zijn van deze groep kostte het vele jaren om in kaart te brengen hoe ver de invloed van de Cabal op de samenleving was, om voldoende juridisch juist bewijs te verzamelen en om een plan te bedenken voor een veilige, vreedzame overgang naar een rechtvaardige wereld. Ook kostte het veel tijd om na te denken over een manier waarop het oude economische systeem dat is gebaseerd op schulden (aan de Cabalisten) door een nieuw rechtvaardig systeem dat ten dienst van de mensheid staat moest worden vervangen. Tenslotte was het natuurlijk ook een hele inspanning om informanten en een bevrijdingsmacht in stelling te brengen en integere mensen te zoeken die de tijdelijke overgangsregeringen moeten vormen. Inmiddels is de groep van mensen die het recht willen herstellen over de gehele wereld enorm uitgebreid (32, 33). “Toevalligerwijs” hebben al meer dan 500 bankiers en CEO’s van financiële instellingen zelf al ontslag genomen in 2012 of hebben vervroegd hun pensionering aangekondigd (waaronder enkele veertigers).


Overtuigingen creëren uw werkelijkheid
Als u denkt dat u vrij bent, maar u bent het feitelijk niet is dat eigenlijk de meest gevaarlijke situatie die u zich kunt voorstellen. Stelt u zich voor dat de verhalen uit onze historie in de geschiedenisboeken werden vervangen door “publieke versies”? Stel dat onze overtuigingen over de werkelijkheid worden beheerst door onderwijs en media en we vanaf de geboorte af daardoor weg worden gehouden van wie we werkelijk zijn? U denkt een brave burger te zijn, maar wat als het fundament waarop u werkt en leeft op gemanipuleerde ‘waarheden’ is gebaseerd? De werkelijkheid; dat is waar we nu naar moeten gaan zoeken. Wat is waar en wat is niet waar? Slechts voor een deel kunt u de waarheid buiten vinden via het internet, maar veel van 'wat werkelijk is' vindt u binnen in uzelf. In uw gevoel en intuïtie. Gun uzelf de tijd om alles op te nemen en te overwegen. Wij hebben gemerkt dat je in feite de stadia van rouw (34) doorgaat, totdat je uiteindelijk tot een vorm van acceptatie komt van wat ons als mensheid is overkomen (35).


De eerste stappen van het plan
Wat u nu ziet gebeuren is de eerste stap van dat plan: de arrestatie van de leden van de Cabal en het neerhalen van het oude economisch systeem. Centrale banken van Amerika en van de G7 landen zijn aangeklaagd voor het terugbetalen van 4.638.791.996 (4,6 miljard) kilogram puur goud (36). Ook andere banken zijn aangeklaagd (37). De bedoeling hiervan is om deze banken failliet te krijgen zodat het nieuwe rechtvaardige bankensysteem dat al klaar staat in werking kan treden. 
Wat u op het nieuws in eerste instantie hoort is grotendeels misinformatie en is bedoeld om grootschalig paniek te veroorzaken: namelijk dat oorlogszuchtige lieden proberen een overname van de regeringen te forceren en dat de wereld ten onder gaat. Dat is de manier waarop de Cabal probeert via de media controle te houden over ons allen. Als u een boodschap leest of ziet die u bang lijkt te willen maken weet u van wie ze afkomstig is.

De werkelijkheid is dat er geen ontkomen aan is dat zij gearresteerd worden omdat zij zeer ernstige misdaden tegen de mensheid hebben gepleegd. Dat zij de mensheid en de aarde ten gunste van zichzelf hebben weerhouden van een harmonieuze, liefdevolle werkelijkheid. Van de wetenschap dat wij allen één zijn, al was het alleen maar omdat alles in het universum gemaakt is van hetzelfde basismateriaal.


Maar wat is nu werkelijk het goede nieuws?
Het goede nieuws is dat de wereld volgens de voorspellingen van insiders (38) onwaarschijnlijk ten goede gaat veranderen op een manier waar we allemaal in wezen zo intens naar verlangen. De mensheid is moe van schaarste, armoede, zwoegen en bedreigingen van welke aard dan ook. De rijkdommen die de Cabalisten hebben verzameld worden verdeeld onder alle wereldburgers of hun ter beschikking gesteld zodat niemand ter wereld (!) zich meer zorgen hoeft te maken om voldoende gezond eten en drinken, een plaats om te wonen, om veiligheid en om goede medische zorg. Oorlogen zullen niet meer worden gevoerd. Nucleaire installaties zullen worden ontmanteld en opgeruimd. De aarde en haar atmosfeer zullen worden gereinigd. We zullen open, verantwoordelijke, transparante regeringen krijgen die werkelijk democratisch zijn (gekozen) en die door mensen worden bevolkt die die posities bekleden omdat ze die ook werkelijk verdiend hebben (meritocratieën) door integriteit, inzichten en ervaring (39). We zullen hernieuwd kennis maken met onze buitenaardse (40) en binnenaardse families (41), velen met een vergelijkbaar uiterlijk als het onze, die ons al tijden lang bijstaan en begeleiden en die ons zo enorm goed gezind zijn, maar zich houdend aan de universele wetten veelal niet in staat waren om zich te openbaren. We zullen mede door hen kennis maken met zeer geavanceerde technieken (42) en schone energievormen. Ze hebben ons al decennia lang geholpen met onze ontwikkeling en via channels (mensen die helderziende gaven hebben (43)) veel berichten aan ons doorgegeven. We zullen een ongekend gevoel van vrijheid ervaren. Iedereen zal profiteren van een onvoorstelbare voorspoed. Het klinkt ongelofelijk en dat is het ook. Maar neem ons woord niet voor waar aan. U moet zelf uitzoeken wat u geloofwaardig vindt en wat niet.


De nabije toekomst

Natuurlijk zorgt het verwijderen en opruimen van alles dat niet goed op deze aarde is voor een tijdelijke situatie van overgang en verandering waarin de dingen niet lopen zoals wij ze allemaal verwachten en gewend zijn. Banken zullen waarschijnlijk een paar dagen gesloten zijn, supermarkten misschien ook. Misschien kunt u ook even geen benzine tanken. Maar er werken achter de schermen heel veel goede mensen keihard om alle voorzieningen zo snel mogelijk op orde te krijgen. De gebeurtenissen zullen als een wervelwind over u heen lijken te komen.

De waarheid van wat er op de wereld gebeurde zal in de nabije toekomst aan alle mensen worden uitgelegd via de media op speciale tv-kanalen zodra deze niet meer onder controle van de Cabal staan. Volgens ons is de waarheid te schokkend en ziekmakend om te kunnen geloven maar rechtvaardigt ze in alle opzichten de gevangenneming en berechting van deze criminelen.


Wat u niet moet doen?
U moet vooral geen rechter gaan spelen. Wij kunnen zelf niet weten wie alle werkelijke criminelen zijn, maar ze zijn allemaal in kaart gebracht. Er zijn veel mensen die door de Cabalisten gedwongen zijn om met hen mee te werken, bijvoorbeeld door levensbedreiging of door omkoop met grote bedragen. Veel van deze mensen zijn geen slechte mensen. Vaak hebben ze al meegewerkt om de echte ‘bad guys’ aan te wijzen. Ook zijn er veel informanten ingezet. Die verdienen juist ons respect en onze dankbaarheid.


Wat u zelf wel kunt doen?
Het enige dat u moet doen is zorgen voor uzelf en de mensen om u heen. Zorg dat u genoeg eten en drinken in huis heeft, misschien wat kaarsen en voldoende cash geld voor een paar dagen en dat de auto een volle tank heeft. Blijf bij elkaar, zorg voor gezelligheid en stel mensen in uw buurt en in uw familie op de hoogte van wat er aan de hand is. Gebruik dit verhaal als u vindt dat het anderen kan helpen. Maar vooral, maakt u zich geen zorgen. Het ergste is al lang achter de rug. Verheugt u zich maar alvast op een vreugdevolle toekomst!


Het groter verband
Er is ook een groter verband voor de gebeurtenissen die plaatsvinden. U heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van de Maya- en Hopi-voorspellingen voor het jaar 2012. Ook de plaatsing en het formaat van de piramides in Egypte lijken een tijdklok aan te duiden met het jaar 2012 als prominent jaartal (44). Vaak zijn deze voorspellingen uitgelegd als het einde der tijden. Het is ook zo dat het jaar 2012 het einde van een tijd is zoals in de link van de vorige voetnoot is te lezen, maar het is tevens ook het begin van een nieuwe tijd. De aarde en haar bewoners gaan ascenderen (45) naar de 5de dimensie, een hogere trilling, een sprong in spirituele ontwikkeling en bewustzijn. Er wordt wel beweerd dat de aarde en haar bewoners de laatste plaats in het universum zijn waar kwaad nog bestaat. In deze nieuwe dimensie kan kwaad/Karma niet meer bestaan, alleen licht. De dualiteit of polariteit (46) waarin we ons nubevinden wordt opgelost. Waar licht is kan geen duisternis meer bestaan. De lessen die geleerd moesten worden door de mensheid in deze (lagere) 3e dimensie op deze plek in het universum, zijn geleerd. Zelfs de Cabalisten speelden hier een belangrijke rol in. Ze lieten ons de meest duistere kant van ons zelf zien. Denkt u daar eens goed over na. Nu de lessen geleerd zijn kunnen we, zoals de bedoeling was, weer terug evolueren naar de dimensies waar we heel lang geleden oorspronkelijk vandaan kwamen. (A message from the Star Nations)


Het uiteindelijke doel van alles

We gaan ervaren dat we allen uit een bron afkomstig zijn en dus ook één zijn. Met elkaar en met onze moeder Aarde die ons in overvloed alles geeft wat we nodig hebben. In onze lichamen ontwikkelt ons DNA zich tot 12-voudige helixen (6 dubbele helixen) waaruit deze oorspronkelijk bestond (47). Dat betekent dat we in korte tijd een enorme sprong in ontwikkeling maken. Ons bewustzijn, dat wat we eigenlijk zijn, vergroot zich (zonder gebruik van geestverruimende middelen) waarbij we veel beter de verbindingen tussen alles wat is kunnen waarnemen en begrijpen en herinneringen uit vorige levens kunnen terugzien. Ook zullen we telepathisch kunnen communiceren en onze gedachtekracht leren gebruiken voor creatie. Sommige mensen zijn al op deze manier geëvolueerd of komen rechtstreeks uit andere dimensies om ons te helpen (48).
De overgang van onze Aarde naar deze dimensie gaat gepaard met veranderingen in ons zonnestelsel zoals ongekende zonne-activiteit, poolverschuivingen, veranderingen in het magnetisch veld van de planeten, e.d.
Het belang van dit alles is om ons in eenheid harmonie en liefde te laten ervaren in een hele nieuwe werkelijkheid. “Toevalligerwijs” valt dit samen met de gebeurtenissen die u op dit moment meemaakt.
(A Message of Hope)

En het resultaat van dit alles?
U leefde nog lang en gelukkig!
Aan u om te bepalen of dit een sprookje is of niet.